Keuring NEN 3140

De NEN 3140 keuring is van toepassing op elektrische installaties en apparatuur tot een spanning van maximaal 1000 Volt wisselspanning binnen een bedrijf.
De NEN 3140 norm houdt in dat elektrische installaties of apparatuur door een werknemer en/of bezoeker veilig gebruikt kunnen worden door de werknemer of bezoeker. De (onderhouds-) werkzaamheden dienen daarbij op een veilige wijze uitgevoerd te worden.

Bij de keuring die Jacob van Olst uitvoert wordt gekeken naar de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schok, thermische invloeden en veiligheidsketens. De inspectie zal jaarlijks uitgevoerd moeten te worden om veiligheid te kunnen waarborgen.

SCIOS SCOPE 10 inspectie aan elektrische installaties. Wij inspecteren elektrische installaties op oneigenlijk gebruik en op defecten die brand kunnen veroorzaken.

Jacob van Olst Elektrotechniek werkt voornamelijk in de driehoek Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle.